HTML op het net Inhoud - Downloaden - Printen - Zoeken Teksten
Algemeen

Afbeeldingen

Animaties

Formulieren

Frames

Java

Kleuren

Lijsten

Links

Maps

Shtml

Style sheets

Symbolen

Tabellen

Teksten
  Inleiding
  <P>
  <BR>
  <Hn>
  <EM>, <STRONG>
  <B>
  <I>
  <TT>, <CODE>, <KBD>, <SAMP>
  <STRIKE>
  <U>
  <SUB>
  <SUP>
  <CENTER>
  <BLOCKQUOTE>
  <PRE>
  <FONT>
  <BIG>
  <SMALL>
  <BLINK>
  <NOBR>
  <WBR>


HTML op het net
  Inhoud
  Downloaden
  Uitprinten
  Zoeken

Gastenboek

Nieuws

Info


Inleiding Top

Niet alle opmaakcodes worden door elke browser hetzelfde weergegeven. Houdt daar rekening mee bij het maken van een pagina en test je pagina dus op zoveel mogelijk browsers.

<P> Top

Begin van een alinea. De alinea kan afgesloten worden met </P>, maar dit is niet nodig.

AttribuutResultaat
ALIGN=
"left"de alinea links uitlijnen
"center"de alinea centreren
"right"de alinea rechts uitlijnen
"justify"de alinea uitvullen

<BR> Top

Einde van een regel. Omdat gewone regeleinden genegeerd worden, kan je hiermee een regeleinde invoegen.

<Hn>tekst</Hn> Top

Tekstkoppen maken, waarbij n het niveau voorstelt. 1 is het hoogste, 6 het laagste niveau.

AttribuutResultaat
ALIGN=
"left"de alinea links uitlijnen
"center"de alinea centreren
"right"de alinea rechts uitlijnen
"justify"de alinea uitvullen

Voorbeelden

*<H1>tekst</H1>

tekst

*<H2 ALIGN="center">tekst</H2>

tekst

*<H3 ALIGN="right">tekst</H3>

tekst


<EM>tekst</EM>, <STRONG>tekst</STRONG> Top

Tekst nadruk geven.

Voorbeelden

*<EM>tekst</EM>
tekst
*<STRONG>tekst</STRONG>
tekst

<B>tekst</B> Top

Tekst vet maken.

Voorbeeld

*<B>tekst</B>
tekst

<I>tekst</I> Top

Tekst schuingedrukt (Italic) maken.

Voorbeeld

*<I>tekst</I>
tekst

<TT>tekst</TT>, <CODE>tekst</CODE>, <KBD>tekst</KBD>,<SAMP>tekst</SAMP> Top

Tekst niet-proportioneel maken (dan neemt elk teken dezelfde hoeveelheid ruimte in). Meestal wordt dan de tekst in het lettertype Courier gezet.

Voorbeelden

*<TT>tekst</TT>
tekst
*<CODE>tekst</CODE>
tekst
*<KBD>tekst</KBD>
tekst
*<SAMP>tekst</SAMP>
tekst

<STRIKE>tekst</STRIKE> Top

Tekst doorstrepen.

Voorbeeld

*<STRIKE>tekst</STRIKE>
tekst

<U>tekst</U> Top

Tekst onderstrepen.

Voorbeeld

*<U>tekst</U>
tekst

Tip

*Links zijn onderstreept. Als een bezoeker dus een tekst tegenkomt die onderstreept is, zal hij/zij denken dat het een link is. Probeer deze verwarring te voorkomen.

<SUB>tekst</SUB> Top

Tekst subscript maken.

Voorbeeld

*tek<SUB>st</SUB>
tekst

<SUP>tekst</SUP> Top

Tekst superscript maken.

Voorbeeld

*tek<SUP>st</SUP>
tekst

<CENTER>tekst</CENTER> Top

Tekst centreren.

<BLOCKQUOTE>tekst</BLOCKQUOTE> Top

Afwijkende opmaak voor lange blokken tekst, bijvoorbeeld citaten.

Voorbeeld

*<BLOCKQUOTE>Dit is een lange tekst.</BLOCKQUOTE>
Dit is een lange tekst.

<PRE>tekst</PRE> Top

Voorbewerkte (preformatted) tekst gebruiken. Hierbij wordt verondersteld dat de tekst al opgemaakt is, en worden regeleinden en meerdere spaties achter elkaar niet genegeerd. Er wordt een niet-proportioneel lettertype gebruikt.

Voorbeeld

*<PRE> Hiermee zijn eenvoudige tabelletjes te maken:
  1      2
  3      4
  5      6
</PRE>
Hiermee zijn eenvoudige tabelletjes te maken:
1 2
3 4
5 6

<FONT>tekst</FONT> Top

De tekstkleur, tekstgrootte of het lettertype aanpassen.

AttribuutResultaat
FACE="lettertype"het lettertype. Bedenk dat het lettertype niet in de pagina zelf zit. Als de bezoeker het lettertype niet heeft geïnstalleerd dan ziet hij het standaardlettertype. Je kan meerdere lettertypen opgeven gescheiden door komma's. Als het eerste lettertype niet aanwezig is dan wordt het tweede geprobeerd, enzovoort
COLOR="#rrggbb"de tekstkleur. Behalve een rgb-waarde kan ook een kleurnaam opgegeven worden
SIZE=nde tekstgrootte. Deze kan variëren van 1 tot en met 7. 3 is standaard. Relatieve grootte's als +1 en -1 kunnen ook gebruikt worden

Voorbeeld

*<FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica" COLOR="#ff0000">tekst</FONT>
tekst
*<FONT FACE="Vreemd Lettertype">tekst</FONT>
tekst
*<FONT SIZE=7 COLOR="#0000ff"></FONT>
tekst

Tip

*Het lettertype Verdana is een lettertype dat speciaal ontwikkeld is voor schermpresentaties (zoals Internet pagina's). Het lettertype heeft een ruime opzet en een fris uiterlijk in vergelijking met het standaard lettertype. Het lettertype wordt o.a. gebruikt op de pagina's van Microsoft. Dit bedrijf doet er dan ook alles aan om dit lettertype te verspreiden. Verdana is te downloaden, en wordt meegeleverd met o.a. Office97 en Internet Explorer. Dat betekent dat de meeste pc's inmiddels wel over dit lettertype beschikken.
Bedenk echter wel dat bij grote stukken tekst het standaard lettertype (Times New Roman) fijner leest. Boeken en kranten worden immers ook nog steeds in een dergelijk lettertype gedrukt....

<BIG>tekst</BIG> Top

Tekst groot maken.

Voorbeeld

*<BIG>tekst</BIG>
tekst

<SMALL>tekst</SMALL> Top

Tekst klein maken.

Voorbeeld

*<SMALL>tekst</SMALL>
tekst

<BLINK>tekst</BLINK> Top

Tekst laten knipperen.

Voorbeeld

*<BLINK>tekst</BLINK>
tekst

Tip

*Gebruik dit bij voorkeur niet. Knipperende tekst wordt al snel als hinderlijk ervaren. Bovendien wordt het niet ondersteund door Microsoft Internet Explorer.

<NOBR>tekst</NOBR> Top

tekst niet afbreken. Dit is bijvoorbeeld handig in tabellen.

<WBR>tekst</WBR> Top

tekst alleen afbreken als het nodig is.


 Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2002 Bas Jansen - URL: http://html.op-het.net/tekst/teksten.html Top