HTML op het net Inhoud - Downloaden - Printen - Zoeken Tabellen
Algemeen

Afbeeldingen

Animaties

Formulieren

Frames

Java

Kleuren

Lijsten

Links

Maps

Shtml

Style sheets

Symbolen

Tabellen
  <TABLE>
  <CAPTION>
  <TR>
  <TH>
  <TD>
  </TR>
  </TABLE>

Teksten


HTML op het net
  Inhoud
  Downloaden
  Uitprinten
  Zoeken

Gastenboek

Nieuws

Info


<TABLE> Top

Begin een tabel.

AttribuutResultaat
BORDEReen rand de om tabel en tussen cellen
BORDER=neen rand van n beeldpunten om de tabel, standaardlijn tussen de cellen
CELLSPACING=nhet aantal beeldpunten tussen twee cellen, standaard 2
CELLPADDING=nhet aantal beeldpunten tussen inhoud en rand van een cel, standaard 1
HEIGHT=nde hoogte van de tabel in beeldpunten of relatieve grootte ten opzichte van de beschikbare ruimte (bijvoorbeeld HEIGHT="10%")
WIDTH=nde breedte van de tabel in beeldpunten of relatieve grootte ten opzichte van de beschikbare ruimte

<CAPTION>tekst</CAPTION> Top

De titel boven de tabel.

AttribuutResultaat
ALIGN=bottomzorgt ervoor dat de titel onder de tabel staat. Standaard (dus als dit attribuut weggelaten wordt) staat de tekst boven de tabel

<TR> Top

Begin van een horizontale rij.

<TH>tekst</TH> Top

Een cel met bijvoorbeeld de naam van een rij of kolom maken. Deze cel heeft een andere opmaak dan de cellen met de gegevens (zie <TD>).

AttribuutResultaat
HEIGHT=nde hoogte van de cel in beeldpunten of relatieve grootte ten opzichte van de beschikbare ruimte
WIDTH=nde breedte van de cel in beeldpunten of relatieve grootte ten opzichte van de beschikbare ruimte
COLSPAN=nhet aantal kolommen waar de cel overheen komt te staan
ROWSPAN=nhet aantal rijen waar de cel overheen komt te staan
ALIGN=leftde tekst in de cel links uitlijnen. Andere mogelijkheden zijn right (rechts) en center (in het midden)
VALIGN=topde verticale uitlijning:
topde tekst aan de bovenkant van de cel
middlede tekst in het midden van decel
bottomde tekst aan de onderkant van de cel
baselineonderkant van de tekst gelijk met de onderkant van het grootste element
NOWRAPde tekst in de cel niet automatisch afbreken
BGCOLOR="#rrggbb"de achtergrondkleur van de cel instellen. In plaats van een rgb-waarde kan je ook een kleurnaam invullen. Hiermee kan je bijvoorbeeld gekleurde balken maken

<TD>tekst</TD> Top

Een cel met gegevens maken; voor attributen zie <TH>.

</TR> Top

Einde van de rij.

</TABLE> Top

Einde van de tabel.

Voorbeeld

* Tabel beginnen:
<TABLE BORDER=5 WIDTH=400>
Titel erboven:
<CAPTION>Dit is een voorbeeldtabel</CAPTION>
Eerste rij:
<TR><TD>tabel</TD><TH COLSPAN=2 WIDTH="70%">tekst</TH><TH>tekst</TH></TR>
Tweede rij:
<TR><TH ROWSPAN=2>tekst</TH><TD>tekst1</TD><TD ALIGN=center>tekst2</TD><TD ALIGN=right>tekst3</TD></TR>
Derde rij:
<TR><TD HEIGHT=50 VALIGN=top>tekst1</TD><TD VALIGN=middle>tekst2</TD><TD VALIGN=bottom>tekst3</TD></TR>
Einde tabel:
</TABLE>
Dit is een voorbeeldtabel
tabelteksttekst
teksttekst1tekst2tekst3
tekst1tekst2tekst3

Tips

*Tabellen zijn heel goed te gebruiken om een hele pagina vorm te geven.
*Op deze pagina's heb ik tabellen gebruikt voor opsommingen zoals deze tips (om de tekst in te laten springen) en om die gekleurde balken te maken. Als je dit doet moet je er rekening mee houden dat niet iedereen je tabellen hetzelfde ziet. De koppen in de <TH> tag worden zowel verticaal als horizontaal gecentreerd. Als een pagina wat smaller is, kan het zijn dat de inhoud van de cel rechts afgebroken wordt. Dit betekent dat de tekst in de <TH> verticaal wordt gecentreerd. Wil je dit niet dan kan je dit voorkomen door bijvoorbeeld valign=top toe te voegen.

 Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2002 Bas Jansen - URL: http://html.op-het.net/tekst/tabellen.html Top