HTML op het net Inhoud - Downloaden - Printen - Zoeken Shtml
Algemeen

Afbeeldingen

Animaties

Formulieren

Frames

Java

Kleuren

Lijsten

Links

Maps

Shtml
  Inleiding
  <!--#CONFIG-->
  <!--#INCLUDE-->
  <!--#ECHO-->
  <!--#FSIZE-->
  <!--#FLASTMOD-->
  <!--#EXEC-->

Style sheets

Symbolen

Tabellen

Teksten


HTML op het net
  Inhoud
  Downloaden
  Uitprinten
  Zoeken

Gastenboek

Nieuws

Info


Inleiding Top

Shtml staat voor Server parsed Html. Dit betekent dat de server eerst het document doorloopt ('parsed'), de shtml-codes vervangt door datgene wat er moet komen te staan, en het document daarna pas doorgeeft aan het Internet. De codes staan dan ook voor de zekerheid tussen commentaar-tags, alhoewel je de codes zelf nooit zal zien, omdat alle codes vervangen worden door de server als je het bestand opvraagt. Deze methode wordt ook wel SSI (Server Side Includes) genoemd.
Het hangt van de provider af of dit werkt. Als het niet werkt met de extensie .htm of .html, probeer dan eens de extensie .shtml.
Bovendien kan het voorkomen dat niet alle commando's ondersteund worden!

<!--#CONFIG--> Top

Enkele instellingen (deze gelden uiteraard alleen voor de shtml-codes):

AttribuutResultaat
ERRMSG="melding"de tekst van een eventuele foutmelding als die zou optreden bij het 'parsen' van het document
TIMEFMT="code"de opmaak van de weergave van tijd en datum instellen. code kan één of meer van de volgende codes bevatten:
Code:Resultaat:
%Cvolledige datum/tijd: Tue Jul 9 15:23:29 1996
%xafgekorte datum: 09/07/96
%X24-uurs klok: 15:23:29
%bmaand afgekort: Jan, Feb, Mar
%Bmaand voluit: January, February
%mmaand als getal: 1-12
%adag afgekort: Mon, Tue, Thu
%Adag voluit: Monday, Tuesday
%ddag als getal: 1-31
%yjaar afgekort: 95, 96
%Yjaar voluit: 1995, 1996
%Huur, 24-uursklok
%Iuur, 12-uursklok
%Mminuut: 0-60
%Sseconde: 0-60
%pa.m. of p.m.
%Ztijdzone: EST, PST, GMT
SIZEFMT=de weergave van de grootte van een bestand instellen:
"bytes"in bytes
"abbrev"in kb of Mb

Voorbeelden

*<!--#CONFIG ERRMSG="Er is helaas iets fout gegaan!"-->
*<!--#CONFIG TIMEFMT="%A %d %B %Y"-->

<!--#INCLUDE--> Top

De inhoud van een bestand invoegen:

AttribuutResultaat
FILE="bestand.html"de inhoud van bestand.html invoegen in het document
VIRTUAL="/pad/bestand.html"de inhoud van bestand.html invoegen in het document. Hierbij moet echter het volledige pad vanaf de hoofddirectory ('root') van de server opgegeven worden

Voorbeeld

*<!--#INCLUDE FILE="bestand.html"-->

<!--#ECHO--> Top

Gegevens invoegen:

AttribuutResultaat
VAR="DOCUMENT_NAME"de bestandsnaam van het document
VAR="DOCUMENT_URI"(URI is geen typfout!) de volledige URL van het document
VAR="SCRIPT_NAME"de naam van het document met het volledige pad vanaf de hoofddirectory (root) van de server
VAR="QUERY_STRING"de tekst die achter het vraagteken staat (bijv. name=jansen bij hoi.html?name=jansen
VAR="QUERY_STRING_UNESCAPED"als boven, maar dan met een \ voor speciale tekens die problemen zouden kunnen geven
VAR="SERVER_SOFTWARE"de software waarop de server draait
VAR="SERVER_NAME"de naam van de server
VAR="GATEWAY_INTERFACE"de naam en versie van de CGI-interface
VAR="SERVER_PROTOCOL"het protocol dat de server gebruikt heeft om het document naar de bezoeker te verzenden
VAR="REQUEST_METHOD"de manier waarop de browser aan de server om het document heeft gevraagd
VAR="HTTP_ACCEPT"een door komma's gescheiden lijst met mime typen die door de browser geaccepteerd worden
VAR="HTTP_USER_AGENT"de naam en versie van de browser
VAR="HTTP_REFERER"de URL van het document waar de bezoeker op een link naar dit document geklikt heeft (dus waar de bezoeker vandaan kwam)
VAR="REFERER"hetzelfde als HTTP_REFERRER
VAR="PATH_INFO"de extra pad-informatie die meegezonden wordt met het document
VAR="PATH_TRANSLATED"het fysieke pad op de harde schijf van de fileserver
VAR="REMOTE_HOST"de naam van host van de bezoeker (of het IP-adres)
VAR="REMOTE_ADDR"het IP-nummer van de bezoeker
VAR="REMOTE_USER"de naam die de browser gebruikt om de bezoeker te identificeren bij wachtwoordbeveiligde documenten
VAR="REMOTE_IDENT"als boven, echter alleen bij RFC931 identificatie
VAR="AUTH_TYPE"de manier om de bezoeker te identificeren
VAR="CONTENT_TYPE"het type van de extra informatie die meegezonden wordt in de vorm van een aanhangsel (attachment) als het document verstuurd wordt met PUT of POST.
VAR="CONTENT_LENGTH"de lengte van het aanhangsel (attachment)
VAR="FROM"de naam (of het e-mail adres) van de bezoeker
VAR="FORWARDED"de naam van de proxy-server waardoor het document is doorgestuurd
VAR="ACCEPT_LANGUGE"(LANGUGE is geen typfout!) de menselijke talen die browser accepteerd
VAR="HTTP_COOKIE"de inhoud van de cookie die gestuurd is door de bezoeker
VAR="DATE_LOCAL"de huidige datum/tijd, lokale tijd
VAR="DATE_GMT"de huidige datum/tijd, GMT tijd
VAR="LAST_MODIFIED"de laatste wijzigingsdatum van het document
Bij de laatste drie is met de <!--#CONFIG--> het formaat van de datum/tijd in te stellen

Voorbeelden

*<!--#CONFIG TIMEFMT="%A %d %B %Y"-->
Het is vandaag <!--#ECHO VAR="DATE_GMT"-->.
Het is vandaag Tuesday 23 July 2024.
*<!--#CONFIG TIMEFMT="%H:%M"-->
De tijd: <!--#echo var="DATE_GMT"--> uur GMT tijd.
De tijd: 11:37 uur GMT tijd.
*Je IP-adres is <!--#ECHO VAR="REMOTE_HOST"-->.
Je IP-adres is (none).

<!--#FSIZE--> Top

De grootte van het gespecificeerde bestand weergeven. Met <!--#CONFIG--> is het formaat van de bestandsgrootte in te stellen.

AttribuutResultaat
FILE="bestand.html"de grootte van bestand.html invoegen in het document
VIRTUAL="/pad/bestand.html"de grootte van bestand.html invoegen in het document. Hierbij moet echter het volledige pad vanaf de hoofddirectory ('root') van de server opgegeven worden

<!--#FLASTMOD--> Top

De datum van de laatste wijziging van het gespecificeerde bestand weergeven. Met <!--#CONFIG--> is het formaat van de datum in te stellen.

AttribuutResultaat
FILE="bestand.html"de datum van de laatste wijziging van bestand.html invoegen in het document
VIRTUAL="/pad/bestand.html"de datum van de laatste wijziging van bestand.html invoegen in het document. Hierbij moet echter het volledige pad vanaf de hoofddirectory ('root') van de server opgegeven worden

<!--#EXEC--> Top

Een CGI-script of Bourne-Shell opdrachten uitvoeren:

AttribuutResultaat
CMD="opdracht"een Bourne-Shell opdracht of -bestand uitvoeren
CGI="/cgi-bin/script"een CGI-script uitvoeren

Tip

Er zijn nog veel meer uitbreidingen te vinden bij:

*W3C Jigsaw - Server Side Include commands
*NCSA HTTPd Tutorial: Server Side Includes (SSI)

 Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2002 Bas Jansen - URL: http://html.op-het.net/tekst/shtml.shtml Top