HTML op het net Inhoud - Downloaden - Printen - Zoeken Lijsten
Algemeen

Afbeeldingen

Animaties

Formulieren

Frames

Java

Kleuren

Lijsten
  Genummerd
  <OL>
  <LI>
  </OL>
  Ongenummerd
  <UL>
  <LI>
  </UL>
  Definities
  <DL>
  <DT>
  <DD>
  </DL>

Links

Maps

Shtml

Style sheets

Symbolen

Tabellen

Teksten


HTML op het net
  Inhoud
  Downloaden
  Uitprinten
  Zoeken

Gastenboek

Nieuws

Info


Genummerde lijst Top

Genummerde lijsten worden gebruikt voor een opsomming met getallen of letters ervoor. Ook zal de lijst naar rechts inspringen.

<OL> Top

Begin van een genummerde lijst.

AttribuutResultaat
TYPE=geeft aan wat de opsommingstekens zijn:
Ahoofdletters
akleine letters
Iromeinse cijfers
ikleine romeinse cijfers
1gewone cijfers
START=nhet getal waarmee de lijst moet beginnen

<LI> Top

Een optie in de lijst.

AttribuutResultaat
TYPE=geeft aan wat de opsommingstekens zijn (zie boven)
VALUE=nhiermee kan je aangeven wat het getal in de lijst moet zijn

</OL> Top

Einde van een genummerde lijst.

Voorbeeld

* <OL>
<LI>Dit is optie 1
<LI>Dit is een optie met extra opties eronder:
<OL TYPE=a>
<LI>nummer 1
<LI>nummer 2
</OL>
<LI>en hier is optie 3.
</OL>
 1. Dit is optie 1
 2. Dit is een optie met extra opties eronder:
  1. nummer 1
  2. nummer 2
 3. en hier is optie 3.

Ongenummerde lijst Top

Ongenummerde lijsten zijn hetzelfde als genummerde lijsten, alleen staat hier geen cijfer of letter voor, maar een ander symbool.

<UL> Top

Begin van een ongenummerde lijst.

AttribuutResultaat
TYPE=geeft aan wat de opsommingstekens zijn:
discgevulde, ronde stip
circleopen, ronde stip
squaregevuld vierkantje

<LI> Top

Een optie in de lijst.

AttribuutResultaat
TYPE=geeft aan wat de opsommingstekens zijn (zie boven)

</UL> Top

Einde van een ongenummerde lijst.

Voorbeeld

* <UL>
<LI>Dit is optie 1
<LI>Dit is een optie met extra opties eronder:
<UL TYPE=circle>
<LI>nummer 1
<LI>nummer 2
</UL>
<LI>en hier is optie 3.
</UL>
 • Dit is optie 1
 • Dit is een optie met extra opties eronder:
  • nummer 1
  • nummer 2
 • en hier is optie 3.

Tip

* Omdat lijsten inspringen kan je lijsten ook goed gebruiken voor de opmaak van een pagina. Er hoeft namelijk geen <LI> voor te komen in een lijst.

Definitie lijst Top

Een lijst met koppen en inspringende alinea's.

<DL> Top

Begin van een Definition List.

AttribuutResultaat
COMPACTgeeft aan dat waar mogelijk de term en de definitie op één regel geplaatst mogen worden

<DT>tekst Top

De kop: de tekst of term die uitgelegd gaat worden (Definition Term).

<DD>tekst Top

De alinea onder de kop: de uitleg (Definition Description).

</DL> Top

Einde van een definitielijst.

Voorbeeld

* <DL>
<DT>HTML
<DD>HyperText Markup Language
<DT>HTTP
<DD>HyperText Transfer Protocol
<DT>FTP
<DD>File Transfer Protocol
</DL>
HTML
HyperText Markup Language
HTTP
HyperText Transfer Protocol
FTP
File Transfer Protocol

Tip

* Je kan een definitielijst natuurlijk ook voor andere doeleinden gebruiken. Voorbeelden zijn een inhoudsopgave met korte uitleg of een pagina met inspringende stukjes tekst met een titel erboven.

 Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2002 Bas Jansen - URL: http://html.op-het.net/tekst/lijsten.html Top