HTML op het net Inhoud - Downloaden - Printen - Zoeken Java
Algemeen

Afbeeldingen

Animaties

Formulieren

Frames

Java
  Inleiding
  Java
  JavaScript

Kleuren

Lijsten

Links

Maps

Shtml

Style sheets

Symbolen

Tabellen

Teksten


HTML op het net
  Inhoud
  Downloaden
  Uitprinten
  Zoeken

Gastenboek

Nieuws

Info


Inleiding Top

Java is een programmeertaal die in principe geschikt is voor elk soort computer en besturingssyteem.
De opzet is als volgt: Voor elk type besturingssysteem of computer moet een zogenaamde 'virtual machine' gemaakt worden. Dit is een programmaatje dat de Java omzet naar voor de computer begrijpelijke taal. De programma's zelf worden in Java geschreven en zijn op elke computer te gebruiken die zo'n 'virtual machine' heeft.

Java Top

Een Java-programmaatje wordt verpakt in de vorm van een applet, een klein bestandje dat aangeroepen wordt via html-code. Deze applets zijn zelf te maken, je hebt er alleen een Java Development Kit (JDK) voor nodig. De meest gebruikte is de JDK van Sun, te downloaden van http://java.sun.com.

JavaScript Top

JavaScript is een eenvoudige versie van Java. De programmacode staat direct in het html-bestand. Om JavaScript te schrijven heb je geen speciale programmatuur nodig, slechts een tekstverwerker om het html-bestand te kunnen bewerken. Een compleet JavaScript naslagwerk is te vinden bij Netscape. Je leert JavaScript het snelste door te kijken hoe anderen het doen. Veel voorbeelden zijn te vinden bij SmallZine, het maandelijkse Nederlandstalige e-zine: SmallScripts.
Hieronder is een korte introductie tot JavaScript opgenomen:

JavaScript code aanroepen

JavaScript is een 'event-driven' programmeertaal. Dat wil zeggen dat je een stukje programmacode aan een gebeurtenis kan 'hangen'. Hieronder staan een aantal gebeurtenissen beschreven, waarin de tekst JSCode voor een stukje JavaScript staat.
*Bij het laden van de pagina:
<BODY onLoad="JSCode">
*Bij het aanklikken van een link:
<A HREF="link" onClick="JSCode">
(de pagina wordt geladen čn de JavaScript code wordt uitgevoerd)
<A HREF="JavaScript:JSCode">
(alleen de JavaScript code wordt uitgevoerd)
*Bij het ont-laden van de pagina (dat wil zeggen: de bezoeker 'verlaat' de pagina):
<BODY onUnload="JSCode"
*Bij het met de muis over een link gaan:
<A HREF="link" onMouseOver="JSCode">
*Bij het met de muis weer van de link af gaan (JavaScript 1.1 en hoger):
<A HREF="link" onMouseOut="JSCode">
*Bij het versturen van een formulier:
<FORM onSubmit="JSCode">

JavaScript functies

De tekst JSCode kan staan voor een rijtje JavaScript codes. Het is echter handiger om dat rijtje (zeker als het er een aantal zijn) ergens anders neer te zetten en dat rijtje aan te roepen met een naam. Dat kan met functies. Functies staan altijd bovenaan het document, zodat de functies geladen zijn voordat de rest van de pagina geladen wordt. Dit voorkomt veel foutmeldingen. Hieronder staat een voorbeeld met een functie:

<HTML><HEAD><TITLE>Titel</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
<!-- JavaScript verbergen voor oudere browsers

function Welkomstboodschap() {
  alert ('Welkom op mijn pagina!');
}

// einde verbergen voor oudere browsers -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onLoad="Welkomstboodschap(); return true" onUnload="alert('Tot ziens!'); return true">

</BODY>
</HTML>

Met de methode 'alert' kan je een schermpje op het scherm laten zetten.
Deze 'pagina' laat een schermpje zien met 'Welkom op mijn pagina' als de pagina geladen wordt, en 'Tot ziens!' als je de pagina weer verlaat. De 'return true' staat erachter om de volgende reden: met behulp van 'return true' geef je aan dat de gebeurtenis die de JavaScript code aangeroepen heeft gewoon door moet gaan. Met 'return false' kan je dus dingen tegenhouden, zoals het versturen van een formulier. Het laden of verlaten van de pagina kan je echter niet tegenhouden.

JavaScript versies

De nieuwere browsers ondersteunen vanzelfsprekend de hogere JavaScript versies. Hier is een overzicht met de ondersteunde JavaScript versies:
BrowserJavaScript versie
Microsoft Internet Explorer 3.xJavaScript 1.0
Microsoft Internet Explorer 4.xJavaScript 1.1
Netscape Navigator 2.xJavaScript 1.0
Netscape Navigator 3.xJavaScript 1.1
Netscape Navigator 4.xJavaScript 1.2

In het onderstaande voorbeeld wordt nagegaan welke JavaScript-versie er ondersteund wordt door de browser:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
<!--
JavaScriptVersie='1.0';
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" TYPE="text/javascript">
<!--
JavaScriptVersie='1.1';
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" TYPE="text/javascript">
<!--
JavaScriptVersie='1.2';
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
<!--
if (JavaScriptVersie=='1.1') {
  enzovoort...
}
//-->
</SCRIPT>

Bij Netscape staat een script om elke mogelijke browser te detecteren: The Ultimate JavaScript Client Sniffer. Behalve browser 'merk' en versie, detecteert dit script ook de ondersteunde JavaScript-versie en het besturingssysteem.

Tips

*Bij Netscape is er een uitgebreid JavaScript naslagwerk te vinden: http://developer.netscape.com/docs/manuals/communicator/jsref/index.htm
*Voorbeelden zijn onder andere te vinden op één van de volgende sites:
http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/Programming_Languages/JavaScript/
http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/Programming_Languages/Java/
http://javascript.developer.com/
http://webreference.com/javascript/

 Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2002 Bas Jansen - URL: http://html.op-het.net/tekst/java.html Top