Klik hier voor de inhoudsopgave

HTML op het net - Printversie - Teksten
Originele URL: http://html.op-het.net/tekst/teksten.html

Inleiding

Niet alle opmaakcodes worden door elke browser hetzelfde weergegeven. Houdt daar rekening mee bij het maken van een pagina en test je pagina dus op zoveel mogelijk browsers.

<P>

Begin van een alinea. De alinea kan afgesloten worden met </P>, maar dit is niet nodig.

AttribuutResultaat
ALIGN=
"left"de alinea links uitlijnen
"center"de alinea centreren
"right"de alinea rechts uitlijnen
"justify"de alinea uitvullen

<BR>

Einde van een regel. Omdat gewone regeleinden genegeerd worden, kan je hiermee een regeleinde invoegen.

<Hn>tekst</Hn>

Tekstkoppen maken, waarbij n het niveau voorstelt. 1 is het hoogste, 6 het laagste niveau.

AttribuutResultaat
ALIGN=
"left"de alinea links uitlijnen
"center"de alinea centreren
"right"de alinea rechts uitlijnen
"justify"de alinea uitvullen

Voorbeelden

*<H1>tekst</H1>

tekst

*<H2 ALIGN="center">tekst</H2>

tekst

*<H3 ALIGN="right">tekst</H3>

tekst


<EM>tekst</EM>, <STRONG>tekst</STRONG>

Tekst nadruk geven.

Voorbeelden

*<EM>tekst</EM>
tekst
*<STRONG>tekst</STRONG>
tekst

<B>tekst</B>

Tekst vet maken.

Voorbeeld

*<B>tekst</B>
tekst

<I>tekst</I>

Tekst schuingedrukt (Italic) maken.

Voorbeeld

*<I>tekst</I>
tekst

<TT>tekst</TT>, <CODE>tekst</CODE>, <KBD>tekst</KBD>,<SAMP>tekst</SAMP>

Tekst niet-proportioneel maken (dan neemt elk teken dezelfde hoeveelheid ruimte in). Meestal wordt dan de tekst in het lettertype Courier gezet.

Voorbeelden

*<TT>tekst</TT>
tekst
*<CODE>tekst</CODE>
tekst
*<KBD>tekst</KBD>
tekst
*<SAMP>tekst</SAMP>
tekst

<STRIKE>tekst</STRIKE>

Tekst doorstrepen.

Voorbeeld

*<STRIKE>tekst</STRIKE>
tekst

<U>tekst</U>

Tekst onderstrepen.

Voorbeeld

*<U>tekst</U>
tekst

Tip

*Links zijn onderstreept. Als een bezoeker dus een tekst tegenkomt die onderstreept is, zal hij/zij denken dat het een link is. Probeer deze verwarring te voorkomen.

<SUB>tekst</SUB>

Tekst subscript maken.

Voorbeeld

*tek<SUB>st</SUB>
tekst

<SUP>tekst</SUP>

Tekst superscript maken.

Voorbeeld

*tek<SUP>st</SUP>
tekst

<CENTER>tekst</CENTER>

Tekst centreren.

<BLOCKQUOTE>tekst</BLOCKQUOTE>

Afwijkende opmaak voor lange blokken tekst, bijvoorbeeld citaten.

Voorbeeld

*<BLOCKQUOTE>Dit is een lange tekst.</BLOCKQUOTE>
Dit is een lange tekst.

<PRE>tekst</PRE>

Voorbewerkte (preformatted) tekst gebruiken. Hierbij wordt verondersteld dat de tekst al opgemaakt is, en worden regeleinden en meerdere spaties achter elkaar niet genegeerd. Er wordt een niet-proportioneel lettertype gebruikt.

Voorbeeld

*<PRE> Hiermee zijn eenvoudige tabelletjes te maken:
  1      2
  3      4
  5      6
</PRE>
Hiermee zijn eenvoudige tabelletjes te maken:
1 2
3 4
5 6

<FONT>tekst</FONT>

De tekstkleur, tekstgrootte of het lettertype aanpassen.

AttribuutResultaat
FACE="lettertype"het lettertype. Bedenk dat het lettertype niet in de pagina zelf zit. Als de bezoeker het lettertype niet heeft geïnstalleerd dan ziet hij het standaardlettertype. Je kan meerdere lettertypen opgeven gescheiden door komma's. Als het eerste lettertype niet aanwezig is dan wordt het tweede geprobeerd, enzovoort
COLOR="#rrggbb"de tekstkleur. Behalve een rgb-waarde kan ook een kleurnaam opgegeven worden
SIZE=nde tekstgrootte. Deze kan variëren van 1 tot en met 7. 3 is standaard. Relatieve grootte's als +1 en -1 kunnen ook gebruikt worden

Voorbeeld

*<FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica" COLOR="#ff0000">tekst</FONT>
tekst
*<FONT FACE="Vreemd Lettertype">tekst</FONT>
tekst
*<FONT SIZE=7 COLOR="#0000ff"></FONT>
tekst

Tip

*Het lettertype Verdana is een lettertype dat speciaal ontwikkeld is voor schermpresentaties (zoals Internet pagina's). Het lettertype heeft een ruime opzet en een fris uiterlijk in vergelijking met het standaard lettertype. Het lettertype wordt o.a. gebruikt op de pagina's van Microsoft. Dit bedrijf doet er dan ook alles aan om dit lettertype te verspreiden. Verdana is te downloaden, en wordt meegeleverd met o.a. Office97 en Internet Explorer. Dat betekent dat de meeste pc's inmiddels wel over dit lettertype beschikken.
Bedenk echter wel dat bij grote stukken tekst het standaard lettertype (Times New Roman) fijner leest. Boeken en kranten worden immers ook nog steeds in een dergelijk lettertype gedrukt....

<BIG>tekst</BIG>

Tekst groot maken.

Voorbeeld

*<BIG>tekst</BIG>
tekst

<SMALL>tekst</SMALL>

Tekst klein maken.

Voorbeeld

*<SMALL>tekst</SMALL>
tekst

<BLINK>tekst</BLINK>

Tekst laten knipperen.

Voorbeeld

*<BLINK>tekst</BLINK>
tekst

Tip

*Gebruik dit bij voorkeur niet. Knipperende tekst wordt al snel als hinderlijk ervaren. Bovendien wordt het niet ondersteund door Microsoft Internet Explorer.

<NOBR>tekst</NOBR>

tekst niet afbreken. Dit is bijvoorbeeld handig in tabellen.

<WBR>tekst</WBR>

tekst alleen afbreken als het nodig is.


Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2000 Bas Jansen (www.basjansen.com) - URL: http://html.op-het.net/printen/teksten.html