Klik hier voor de inhoudsopgave

HTML op het net - Printversie - Symbolen
Originele URL: http://html.op-het.net/tekst/symbolen.html

Inleiding

Accenttekens kunnen gewoon in het html-bestand gezet worden, maar dit garandeert niet dat die accenttekens er hetzelfde uitzien op elk computersysteem. Als accenttekens er op een Windows computer goed uitzien, kunnen ze helemaal verkeerd uitpakken op ander type computer/besturingssysteem, zoals Apple of Unix.
Er zijn een aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat accenttekens altijd goed zijn:
ANSI-tabel

De html-code om een ANSI-code in te voegen is &#xxx;. Hierin staat xxx voor de ANSI-code van het gewenste symbool (bijvoorbeeld é is é). Hieronder staat de ANSI-tabel voor de speciale tekens:

160176°192À208Ð224à240ð
161¡177±193Á209Ñ225á241ñ
162¢178²194Â210Ò226â242ò
163£179³195Ã211Ó227ã243ó
164¤180´196Ä212Ô228ä244ô
165¥181µ197Å213Õ229å245õ
166¦182198Æ214Ö230æ246ö
167§183·199Ç215×231ç247÷
168¨184¸200È216Ø232è248ø
169©185¹201É217Ù233é249ù
170ª186º202Ê218Ú234ê250ú
171«187»203Ë219Û235ë251û
172¬188¼204Ì220Ü236ì252ü
173­189½205Í221Ý237í253ý
174®190¾206Î222Þ238î254þ
175¯191¿207Ï223ß239ï255ÿ

Omschrijving

Accenttekens kunnen ook samengesteld worden uit de letter waar het accent op moet komen en de (engelse) naam van het accent erachter. Hieronder staan de mogelijkheden:

CodeSymboolCodeSymbool
ÆÆææ
ÁÁáá
ÂÂââ
ÀÀàà
ÅÅåå
ÃÃãã
ÄÄää
ÇÇçç
ÉÉéé
ÊÊêê
ÈÈèè
ÐÐðð
ËËëë
ÍÍíí
ÎÎîî
ÌÌìì
ÏÏïï
ÑÑññ
ÓÓóó
ÔÔôô
ÒÒòò
ØØøø
ÕÕõõ
ÖÖöö
ßß
ÞÞþþ
ÚÚúú
ÛÛûû
ÙÙùù
ÜÜüü
ÝÝýý
ÿÿ

Speciale tekens

Gewone teksten weergeven op een pagina levert geen problemen op. Het wordt wat moeilijker om bijvoorbeeld < en > weer te geven omdat die geïnterpreteerd worden door de browser. Omdat meerdere spaties achter elkaar en spaties aan het begin van een regel altijd genegeerd worden, kan je een no-break-spatie invoegen. Die wordt niet genegeerd zodat er wel een spatie komt.

CodeSymbool
&lt;<
&gt;>
&amp;&
&quot;"
&nbsp;een no-break-spatie
&copy;©
&reg;®
&trade;™ (werkt niet in Netscape t/m versie 4). Een alternatief is &#153;
&euro;€ (werkt met Netscape 4.06 en hoger, en IE 5 en hoger). Een alternatief is &#8364;

Tip

*Een overzicht van alle speciale tekens die ondersteund worden door de twee meestgebruikte browsers is te vinden bij de makers van de browsers: Microsoft en Netscape.


Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2000 Bas Jansen (www.basjansen.com) - URL: http://html.op-het.net/printen/symbolen.html