Klik hier voor de inhoudsopgave

HTML op het net - Printversie - Links
Originele URL: http://html.op-het.net/tekst/links.html

Inleiding

Bij links wordt de tekst die tussen de <A HREF="..."> en de </A> tags onderstreept en meestal in een andere kleur weergegeven. Als er op die tekst geklikt wordt dan wordt de link uitgevoerd.

<A>tekst</A>

Dit is toch wel de meest gebruikte 'tag': de link. De tekst tussen <A> en </A> wordt aanklikbaar, en als er op die tekst geklikt wordt, wordt de link uitgevoerd.

AttribuutResultaat
HREF="pagina.html"link naar een andere pagina die in dezelfde directory staat als de pagina waar de link staat
HREF="http://www.site.com"link naar een andere pagina op Internet
HREF="ftp://ftp.site.com
/pub/file.zip"
link naar een bestand op een anonieme ftp-server. Dit wil zeggen dat als er op deze link geklikt wordt, begonnen wordt dit bestand te downloaden. Als de bestandsnaam weggelaten wordt krijg je een overzicht van de bestanden die in die directory op de ftp-server staan. Anoniem betekent dat de ftp-server voor iedereen toegankelijk is, en dat je dus geen wachtwoord nodig hebt
HREF="ftp://naam:passwrd
@ftp.site.com/pub
/file.zip"
link naar server met gebruikersnaam naam en wachtwoord passwrd. Wees voorzichtig om dit te gebruiken. Iedereen kan immers het wachtwoord zien als je met de muis over de link beweegt. Ook hier geldt weer: als je de bestandsnaam weglaat krijg je een overzicht van de directory
HREF="gopher://site.edu"link naar een gopher-server
HREF="mailto:naam@site.com"link naar een e-mail-adres. Dit is bijvoorbeeld gemakkelijk om op je pagina een link te maken om gebruikers te stimuleren een e-mailtje te sturen
HREF="news:newsgroup"link naar een 'newsgroup'
HREF="geluid.wav"link naar een geluid. De meest gebruikte formaten zijn .au, .aif en .wav
HREF="film.mov"link naar een filmpje. De meest gebruikte formaten zijn .qt, .mov, .mpg, .mpeg, .mpe en .avi
NAME="naam"een positie in een pagina een naam geven. De tekst tussen de <A> en </A> wordt niet aanklikbaar.
HREF="#naam"link naar een andere positie in dezelfde pagina. De positie wordt aangegeven door <A NAME="naam">tekst</A>. Het is ook mogelijk zo'n naam achter een bestandsnaam te zetten. Voorbeeld: <A HREF="pagina.html#naam">tekst</A>
TARGET="frame"voer de link uit in het opgegeven frame. Zie de pagina over frames voor meer info

Tips

* Het is mogelijk elke link een aparte kleur te geven. Dit werkt echter alleen bij Netscape Navigator en gaat als volgt: <A HREF="link.html"><FONT COLOR="#00ff00">Link</FONT></A>. Voor het gebruik van het <FONT>-tag zie de pagina over teksten.
* Een veelgemaakte fout is het verkeerd afsluiten van een link. Als de tweede aanhalingstekens vergeten worden, ziet de pagina er heel anders uit dan de bedoeling is. Voorbeeld: <A HREF="link.html>Link</A>.
* Als je frames gebruikt, en de links verwijzen steeds naar hetzelfde frame, kan je een <BASE TARGET="framenaam"> toevoegen in de <HEAD>-sectie van het document. Voor meer informatie zie de Algemeen-pagina.

Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2000 Bas Jansen (www.basjansen.com) - URL: http://html.op-het.net/printen/links.html