Klik hier voor de inhoudsopgave

HTML op het net - Printversie - Lijsten
Originele URL: http://html.op-het.net/tekst/lijsten.html

Genummerde lijst

Genummerde lijsten worden gebruikt voor een opsomming met getallen of letters ervoor. Ook zal de lijst naar rechts inspringen.

<OL>

Begin van een genummerde lijst.

AttribuutResultaat
TYPE=geeft aan wat de opsommingstekens zijn:
Ahoofdletters
akleine letters
Iromeinse cijfers
ikleine romeinse cijfers
1gewone cijfers
START=nhet getal waarmee de lijst moet beginnen

<LI>

Een optie in de lijst.

AttribuutResultaat
TYPE=geeft aan wat de opsommingstekens zijn (zie boven)
VALUE=nhiermee kan je aangeven wat het getal in de lijst moet zijn

</OL>

Einde van een genummerde lijst.

Voorbeeld

* <OL>
<LI>Dit is optie 1
<LI>Dit is een optie met extra opties eronder:
<OL TYPE=a>
<LI>nummer 1
<LI>nummer 2
</OL>
<LI>en hier is optie 3.
</OL>
 1. Dit is optie 1
 2. Dit is een optie met extra opties eronder:
  1. nummer 1
  2. nummer 2
 3. en hier is optie 3.

Ongenummerde lijst

Ongenummerde lijsten zijn hetzelfde als genummerde lijsten, alleen staat hier geen cijfer of letter voor, maar een ander symbool.

<UL>

Begin van een ongenummerde lijst.

AttribuutResultaat
TYPE=geeft aan wat de opsommingstekens zijn:
discgevulde, ronde stip
circleopen, ronde stip
squaregevuld vierkantje

<LI>

Een optie in de lijst.

AttribuutResultaat
TYPE=geeft aan wat de opsommingstekens zijn (zie boven)

</UL>

Einde van een ongenummerde lijst.

Voorbeeld

* <UL>
<LI>Dit is optie 1
<LI>Dit is een optie met extra opties eronder:
<UL TYPE=circle>
<LI>nummer 1
<LI>nummer 2
</UL>
<LI>en hier is optie 3.
</UL>
 • Dit is optie 1
 • Dit is een optie met extra opties eronder:
  • nummer 1
  • nummer 2
 • en hier is optie 3.

Tip

* Omdat lijsten inspringen kan je lijsten ook goed gebruiken voor de opmaak van een pagina. Er hoeft namelijk geen <LI> voor te komen in een lijst.

Definitie lijst

Een lijst met koppen en inspringende alinea's.

<DL>

Begin van een Definition List.

AttribuutResultaat
COMPACTgeeft aan dat waar mogelijk de term en de definitie op één regel geplaatst mogen worden

<DT>tekst

De kop: de tekst of term die uitgelegd gaat worden (Definition Term).

<DD>tekst

De alinea onder de kop: de uitleg (Definition Description).

</DL>

Einde van een definitielijst.

Voorbeeld

* <DL>
<DT>HTML
<DD>HyperText Markup Language
<DT>HTTP
<DD>HyperText Transfer Protocol
<DT>FTP
<DD>File Transfer Protocol
</DL>
HTML
HyperText Markup Language
HTTP
HyperText Transfer Protocol
FTP
File Transfer Protocol

Tip

* Je kan een definitielijst natuurlijk ook voor andere doeleinden gebruiken. Voorbeelden zijn een inhoudsopgave met korte uitleg of een pagina met inspringende stukjes tekst met een titel erboven.

Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2000 Bas Jansen (www.basjansen.com) - URL: http://html.op-het.net/printen/lijsten.html