HTML op het net Inhoud - Downloaden - Printen - Zoeken Info - Beheer
Info
  Geschiedenis
  Beheer
  De maker
  Contactinfo


HTML op het net
  Inhoud
  Downloaden
  Uitprinten
  Zoeken

Gastenboek

Nieuws


Inleiding Top

Screenshot Omdat HTML op het net inmiddels uit meer dan 100 bestanden bestaat die voor een groot deel steeds (bijna) dezelfde elementen bevatten, heb ik een html-editor geschreven: HE.

HE Top

Met deze editor kan je een eigen opmaaktaal ontwerpen volgens het XML-principe. Dat kan door eigen tags te definieren. Elke tag staat dan voor een stukje html-code. Het is mogelijk parameters aan de tags mee te geven en die op een bepaalde plaats in de html-code in te voegen. Ik heb bijvoorbeeld een tag [kop1] gedefineerd, met als parameters link en titel. De definitie van de tag is een stuk html-code
   [deftag tag="kop1" param="titel, link"]
<a name="[link]"></a>
<table width="100%" cellspacing=0 cellpadding=1 border=0>
  <tr><td bgcolor="#000000"><table width="100%" cellspacing=0 cellpadding=4 border=0><tr>
  <td bgcolor="#ffff99" align=left><font size=5><b>[titel]</b></font></td>
  <td bgcolor="#ffff99" align=right><a href="#top"><img src="../data/top.gif" width=15 height=15 alt="Top" border=0></a></td>
  </tr></table></td></tr>
</table>
<img src="../data/leeg.gif" width=1 height=4 alt=""><br>
[/deftag]
De html-code is de code voor een gele balk met een zwart randje eromheen en een pijltje naar boven dat naar de top van het document verwijst. Verder wordt direct een anchor ingevoegd en wordt er ruimte overgelaten na de kop. Net zo'n balk als hierboven staat dus. In HE is zo'n balk, dus uit 9 regels html-code bestaat, met één regel in te voegen. De regel die hierboven staat kan je bijvoorbeeld invoegen met [kop1 titel="HE" link="he"].

Een hele set van dat soort definities vormt een opmaakprofiel. Als je de tags een beetje slim definieert, kan je de opmaak volledig loskoppelen van de opmaak. Dat heeft grote voordelen: je kan de opmaak van bijvoorbeeld alle koppen in één keer wijzigen, of aan alle pagina's een laatste regeltje toevoegen. Ook kan je één bestand met meerdere opmaakprofielen opslaan in aparte directories of onder aparte namen. Hiermee kan je heel gemakkelijk meerdere versies van een pagina maken (bijvoorbeeld een printversie en een downloadversie!!). Bovendien staat de inhoud van de pagina maar op één plek. Dat betekent dat als de inhoud aangepast of uitgebreid wordt, automatisch alle versies bijgewerkt worden. Bovendien is het mogelijk automatisch een vervang-functie los te laten op het html-document. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld niet voor een bestand dat in een andere directory staat een apart profiel aan te maken.

Bovendien neemt het gebruik van zelfgedefinieerde tags enorm veel typ- en knip- en plakwerk uit handen. Een nieuwe pagina toevoegen is een fluitje van een cent als de opmaak van de pagina al vastligt in een ander bestand: je hoeft alleen maar de structuur en de inhoud aan te geven.

De editor heeft een handige interface: links staan in een boomstructuur alle bestanden in je project. Met behulp van één muisklik kan je een bestand oproepen en bewerken. De bestanden worden automatisch opgeslagen en gecompileerd. Uitbreidingen die ik nog in de editor wil bouwen zijn een upload-functie en een zoek/vervang functie over alle bestanden in het project.

Voorbeeld

Een groot deel van de broncode van deze pagina:
   [pagina titel="Info - beheer"]

[menu]
[submenu titel="Info" link="index.html"]
[submenuitem titel="Geschiedenis" link="geschiedenis.html"]
[submenuitem titel="Beheer" link="beheer.html"]
[submenuitem titel="De maker" link="maker.html"]
[/submenu]
[einde_alinea]
[submenu titel="HTML op het net" link="../"]
[submenuitem titel="Inhoud" link="../tekst/"]
[submenuitem titel="Downloaden" link="../download/"]
[submenuitem titel="Uitprinten" link="../printen/"]
[submenuitem titel="Zoeken" link="../zoeken/"]
[/submenu]
[menuitem titel="Gastenboek" link="../gastenboek/"]
[menuitem titel="Nieuws" link="../nieuws/"]
[/menu]

[content]

[kop1 titel="Inleiding" link="inleiding"]

<img src="../data/screenshot.gif" width=300 height=250 alt="Screenshot" align=right> Omdat HTML op het net inmiddels uit meer dan 100 bestanden bestaat die voor een groot deel steeds (bijna) dezelfde elementen bevatten, heb ik een html-editor geschreven: HE. Op dit moment is deze editor alleen geschikt voor HTML op het net. Ik heb echter uit mijn omgeving geluiden gehoord dat er wel belangstelling bestaat voor deze editor. Iedere webdesign-"collega" die ik het programma heb laten zien was zeer enthousiast over de mogelijkheden van deze editor. Dus wie weet maak ik nog een keer een algemeen te gebruiken versie.<br clear=all>
[einde_alinea]

[kop1 titel="HE" link="he"]

De werking van ...
(knip)

[/content]

[/pagina]


 Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2002 Bas Jansen - URL: http://html.op-het.net/info/beheer.html Top